Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Obwieszczenia dyrektora szkoły
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Obwieszczenia dyrektora szkoły Obwieszczenia dyrektora szkoły

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Sekretarz Zespołu  Szkół Publicznych w Czerniejewie – 1 etat

 

I.  Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy minimum 2 lata.
 3. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy Karty Nauczyciela i systemie oświaty.
 4. Znajomość sprawozdawczości oświatowej.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w  pełni z praw publicznych.
 6. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych.
 7. Biegła znajomość obsługi komputera, program SIO, Vulkan oraz Librus – sekretariat.
 8. Gotowość podjęcia pracy od  02.01.2014 r.

 

   II. Wymagania dodatkowe:

1. komunikatywność,

2. samodzielność,

3. systematyczność,

4. dyspozycyjność,

5. wysoka kultura osobista,

6. inicjatywa i zaangażowanie,

7. rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,

8. prawo jazdy kategorii B,

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie pełnej obsługi sekretariatu szkoły.
 2. Prowadzenie  kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.
 3. Przyjmowanie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen.
 4. Bieżące załatwianie spraw uczniowskich.
 5. Sporządzanie sprawozdań SIO.
 6. Pełna obsługa spraw kadrowych.
 7. Wykonywanie innych zadań, zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.  życiorys ( CV),

2.  list motywacyjny,

3.  dokument poświadczający wykształcenie:

    (dyplom  lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa pracy, zaświadczenia),

4.  inne, dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach,

5.  zaświadczenie  lekarskie o  braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku sekretarza,

6.  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego

     lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

V. Warunki pracy:

1.  wymiar czasu pracy: pełen etat,

2.  miejsce pracy: Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie ul. Szkolna 3, 62-250  Czerniejewo,        

3.  praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz  urządzeń biurowych,

 

VI. Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w Zespole Szkół Publicznych w  Czerniejewie                w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia naboru jest niższy niż 6%

 

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach  w siedzibie Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie lub pocztą na adres Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie, ul. Szkolna 3, 62-250 Czerniejewo z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie”, w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. do godz.12:00 (nie krócej niż 10 dni od dnia opublikowania na stronie BIP), decyduje data wpływu do Szkoły. Aplikacje, które wpłyną  do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły przy ul. Szkolnej 3.                    

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być, z podaniem telefonu kontaktowego, opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223,  poz. 1458z późn. zm ).”

 data wytworzenia2013-11-25
data udostępnienia2013-11-25
sporządzone przezHenryk Czarnecki
opublikowane przezHenryk Czarnecki
ilość odwiedzin537
rejestr zmianzobacz »
Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie, Szkolna 3, 62-250 Czerniejewo, tel.: , fax: 61 4291340, zsp@czerniejewo.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasza szkoła
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@